Köpvillkor - Lagbeställningar

1. Köp hos CHOPAR

Det är inget bindande köpavtal, förrän du har mottagit en orderbekräftelse från CHOPAR.

Du tar emot en orderbekräftelse via mail.

Kolla att nedanstående upplysningar är korrekt på orderbekräftelsen.

- Artikelnummer
- Antal
- Storlek
- Färger
- Leveransdatum

Om vi inte hör från dig inom två dagar, anser vi ordern som godkänd och dina varor sätts i produktion.

2. Pris

Det angivna priset vid beställningstidspunkten, är det gällande  priset. Alla priser är inkl. 25 % moms och i  svenska kronor, om inget annat anges.

Med förbehåll för:
• Valutaändringar
• Force majeure
• Leveransfel
• Avgiftsändringar
• Utsålda varor och tryckfel

3. Betalningsvillkor

För beställningar på 30.000 SEK eller mer, förfaktureras 30 % av beställningsbeloppet för betalning inom 5 dagar. Resten av ordersumman faktureras med 8 dagars betalningsvillkor, räknat från dagen för avsändning av dina varor.

För beställningar under 30.000 SEK faktureras beställningsbeloppet med 8 dagars betalningsfrist, räknat från dagen för avsändning av dina varor.

4.  Reklamationer och returvaror

Alla varor hos CHOPAR är kvalitetsvaror. Om det mot förmodan skulle vara ett fel eller något som saknas på din vara, ska du naturligtvis kontakta oss. Vi kommer göra allt för att underlätta reklamationen, och du kommer som utgångspunkt få varan reparerad eller utbytt.

Om du vill returnera varan pga. reklamationen eller felleverering, vänligen fyll i och skicka med vår retursedel tillsammans med din vara.

Orderproducerade varor kan som regel inte bytas. Är det fel i ordern, kommer vi i samspel med dig hitta orsak till felet och därmed komma fram till en lösning som tillfredsställer båda partner. Du ska också reklamera inom rimlig tid efter att du har upptäckt felet.  Reklamerar du inom 2 veckor anses reklamationen alltid vara aktuell.

Vi ger från CHOPAR ingen garanti för glitter, stenar, spets, nät och liknande. Alla våra dräkter har en tolerans på +/- 2 cm.

Kan varan inte repareras ska det sys en ny. Vi gör allt för att det blir gjort snabbt, men eftersom det är en orderproducerad vara ska det förväntas en väntetid beroende på varans art och antal. Detta förutsätter att reklamationen är berättigad och att felet inte har uppstått som följd av felaktig användning av produkten eller annan skadlig hantering som har medfört felet.

5. Frakt och leveransvillkor

Vid orderproducerade varor är leveranstiden som huvudregel 8-10 veckor från angivet orderdatum. Hänvisa alltid till orderbekräftelsen, som du mottager från CHOPAR.

Köparen faktureras för det aktuella fraktpriset:

Antal 1- 5 st: 75 SEK
Antal 6 -100 st: 150 SEK
Antal 101- 300 st: 250 SEK

6. Specialdesign

Om du önskar att få en specialdesign av antingen gymnastikkläder eller jackor gäller följande regler:

1. Ordern ska vara på minst 15 st.
2. Du har möjlighet för att få ett provexemplar av din design uppsytt. Önskas mer än ett uppsytt provexemplar  kostar detta 700:- per del. CHOPAR har ägarrätten av det första uppsydda provexemplaret.

CHOPAR har rättigheterna på alla modeller inkl. specialdesigns.

7. Avbeställning

Om det är orderproducerade varor går det som utgångspunkt  inte att avbeställa en vara eller reducera antalet enheter.  Om du ändå önskar göra detta, kommer  alla kostnader som uppkommit från enheterna bli fakturerade.

8. Efterbeställning av enstaka varor

Som en del av våran service kan du under samma säsong som din huvudorder, efterbeställa ner till ett enstaka exemplar  av din orderproducerade vara. Ordern kommer bli behandlad som en helt ny order mht. leveranstid, frakt m.m. Det förbehåller dock  för utsålda material, samt att tilläg kan förekomma.  Fråga om priser och möjlighet hos CHOPAR.

9. Äganderätt

CHOPAR förbehåller sig full äganderätt med tillhörande rättigheter över varan tills den slutliga betalningen är genomförd.

10. Transportskador

Transportskador ska omedelbart rapporteras till transportören eller posttjänsten. Om det på förhand avtalats med transportören att varan får lämnas utan att kvitteras, är CHOPAR utan ansvar, om varan skulle försvinna eller vara skadad.

11. Force majeure

Skulle leveransen vara förhindrad helt eller delvis pga. force majeure, frigör detta CHOPAR från något ansvar. Under force majeure faller arbetskonflikter, krig, inbördeskrig, blockad, hinder, politiska oroligheter, statligt ingripande, brist på bränsle,  naturkatastrof, eller andra ger omständigheter som påverkar leveransen.

12. Rådgivningsansvar

CHOPARs hjälp med teknisk rådgivning till köpare eller köpares rådgivare ska endast betraktas som vägledande och utan ansvar från CHOPAR.

Medarbetare hos CHOPAR är inte ansvariga för att dräktens design följer gällande tävlingsregler.

13. Produktansvar

För skada på person eller egendom som uppkommer till följd av brister eller fel i levererade produkter ansvarar CHOPAR endast i den utsträckning ansvaret påläggs CHOPAR enligt obligatorisk lagstiftelse. CHOPAR åtager sig emellertid inget ansvar för driftstörning, förlust av tid, förlust av vinst eller annan indirekt förlust.

14. Produkter

CHOPAR utvecklar kontinuerligt produkterna för att ligga i framkanten av utvecklingen. Därför görs reservationer för ändringar i  modeller, sortiment, färger och priser, som finns i våra kataloger och hemsida.

CHOPAR har rättigheterna till alla modeller inkl. specialdesigns