Köpvillkor

1. Köp hos CHOPAR

Det är inget bindande köpavtal, förrän du har mottagit en orderbekräftelse från CHOPAR.
Du tar emot en orderbekräftelse via mail.

2. Pris

Det angivna priset vid beställningstidspunkten är det gällande priset. Alla priser är inkl. moms och i  svenska kronor, om inget annat anges.

Med förbehåll för:
• Valutaändringar
• Force majeure
• Leveransfel
• Avgiftsändringar
• Utsålda varor
• Tryckfel

Rabatt- och kampanjkoder

Då och då erbjuder vi rabattkoder med vilka du kan köpa utvalda produkter till reducerat pris i webbutiken. Eventuella koder läggs till i kassan innan köpet genomförs. Varje rabattkod har sina egna användarvillkor. Rabattkoder kan inte kombineras med andra erbjudanden. Om vi ​​tror att en kampanjkod har missbrukats (t.ex. sålt eller delat med andra), kan vi återkalla den.

3. Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor kan variera beroende på om det gäller lagbeställning eller beställning i webshop.

Läs mer om våra betalningsvillkor här.


6. Lagbeställningar

Vår prissättning baseras på styckekvantiteter. När du beställer 6–19 stycken följer vi grundprislistan. 18% rabatt gäller vid beställningar på fler än 19 stycken. För beställningar på mer än 50 stycken, begär offert. Observera att minsta beställningskvantitet för en lagorder är 6 stycke

Efterbeställningar för lag


Som en del av våran service kan du efterbeställa ner till din orderproducerade vara. Ordern kommer bli behandlad som en helt ny order mht. leveranstid, frakt m.m. Det förbehåller dock  för utsålda material, samt att tilläg kan förekomma.  Fråga om priser och möjlighet hos CHOPAR.

Ta gärna hänsyn till beställningskvantiteten vid efterbeställningar.

- För efterbeställningr på mindre än 6 st tillkommer en extra avgift  på +20% per produkt. 

- För efterbeställningar av sublimerade varor på mindre än 6 st tillkommer en extra avgift på 1700 SEK +20% per produkt. 

- Kom även ihåg att vid efterbeställningar av sublimeringsprodukter är den minsta beställningskvantiteten 3 stycken.

4. Frakt och leveransvillkor

Vi erbjuder olika leveransalternativ som kan variera beroende på var du befinner dig.

Du kan hitta mer detaljerad information om leveransalternativ, kostnader och beräknade leveranstider genom att läsa våra leveransvillkor.

Observera att leveranstiderna är uppskattningar och kan vara föremål för faktorer utanför vår kontroll. Vi strävar efter att leverera din beställning så snabbt som möjligt och kommer att hålla dig informerad om eventuella betydande förseningar.

7. Specialdesign

Om du önskar att få en specialdesign gäller följande regler:
 
1. Ordern ska vara på minst 6 st.
2. Du har möjlighet för att få ett provexemplar av din design uppsytt gratis om processen leder till en beställning. Önskas mer än ett uppsytt provexemplar kostar detta 1000:- per del.
3. Provexemplaren kommer om möjligt att inkluderas i den slutliga beställningen. CHOPAR har ägarrätten av det uppsydda provexemplaret.
4. CHOPAR har rättigheterna på alla modeller inkl. specialdesigns.
5. Vänligen ta hänsyn till den tid som spenderas på beställningsprocessen när du planerar leveransdatumet. Särskilt för skräddarsydda produkter, starta beställningsprocessen i god tid. Leveranstiden för lagorder är i allmänhet 8–12 veckor från och med beställningen har lagts.


5.  Reklamationer och returvaror

Om du ändrar dig angående köpet eller inte är nöjd med produkten har du rätt att returnera den inom en viss tid. Den specifika returpolicyn kan variera beroende på produktkategori.

Du kan hitta detaljerad information om vår returpolicy här.

8. Produkter

CHOPAR utvecklar kontinuerligt produkterna för att ligga i framkanten av utvecklingen. Därför görs reservationer för ändringar i  modeller, sortiment, färger och priser, som finns i våra kataloger och hemsida.

CHOPAR ger ingen garanti för glitter, mesh eller spetstyg, strass eller paljetter.

9. Äganderätt

CHOPAR förbehåller sig full äganderätt med tillhörande rättigheter över varan tills den slutliga betalningen är genomförd.

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive text, bilder, logotyper och varumärken, är skyddat av immateriella rättigheter och tillhör CHOPAR eller dess licensgivare. Otillåten användning, kopiering, modifiering och distribution av materialet är förbjudet.

10. Produktansvar

För skada på person eller egendom som uppkommer till följd av brister eller fel i levererade produkter ansvarar CHOPAR endast i den utsträckning ansvaret påläggs CHOPAR enligt obligatorisk lagstiftelse. CHOPAR åtager sig emellertid inget ansvar för driftstörning, förlust av tid, förlust av vinst eller annan indirekt förlust.

11. Rådgivningsansvar

CHOPARs hjälp med teknisk rådgivning till köpare eller köpares rådgivare ska endast betraktas som vägledande och utan ansvar från CHOPAR.

Medarbetare hos CHOPAR är inte ansvariga för att dräktens design följer gällande tävlingsregler.

12. Force majeure

Skulle leveransen vara förhindrad helt eller delvis pga. force majeure, frigör detta CHOPAR från något ansvar. Under force majeure faller arbetskonflikter, krig, inbördeskrig, blockad, hinder, politiska oroligheter, statligt ingripande, brist på bränsle,  naturkatastrof, eller andra ger omständigheter som påverkar leveransen.

13. Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information på vår webbplats, men vi kan inte garantera dess fullständighet eller riktighet. Vi ansvarar inte för fel, felaktigheter eller utelämnanden på våra sidor. Vi kommer inte heller att hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador eller förluster som uppstår från användningen av vår webbplats eller produkter köpta via vår webbplats, förutom där sådant ansvar inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

14. Cookies

<script src="https://policy.cookieinformation.com/16ba0539-a274-4851-98be-c7d79e0009bd/cd.js" type="text/javascript" data-culture="SE"></script>